DOC. DR.

Akif DOĞANTEKİN

Dahiliye

Eğitim

2004 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

2010 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlgi ve Uzmanlık Alanları

İç Hastalıkları Uzmanı

Çalıştığı Kurumlar

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ
Bingöl Devlet Hastanesi
Emek Hastanesi Gaziantep

Makaleler, Bildiler, Kongreler, Sertifikalar vb

1- Esin Doğantekin, Mustafa Yılmaz, Akif Doğantekin, Engin Avcı, Abdulkadir Şengür, A robust technique based on invariant moments – ANFIS for recognition of human parasite eggs in microscopic images, Expert Systems with Applications, 35 (2008) 728–738

2-Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Derya Avcı, Automatic hepatitis diagnosis system based on Linear Discriminant Analysis and Adaptive Network based on Fuzzy Inference System, Expert Systems with Applications, 36 (2009) 11282–11286.

3-Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Derya Avcı, An automatic diagnosis system based on thyroid gland: ADSTG, Expert Systems with Applications, 37 (2010) 6368–6372.

4-Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Derya Avcı, Levent Avcı, An intelligent diagnosis system for diabetes on Linear Discriminant Analysis and Adaptive Network Based Fuzzy Inference System: LDA-ANFIS, Digital Signal Processing, 20 (2010) 1248–1255

5-Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Derya Avcı, An expert system based on Generalized Discriminant Analysis and Wavelet Support Vector Machine for diagnosis of thyroid diseases, Expert Systems with Applications, 38 (2011) 146–150.

6-Esin Doğantekin , Derya Avcı , Mustafa Poyraz , Akif Doğantekin, Öznur Erkuş, The automaic detection of RNA viruses using multi-entropy and artificial neural network method (me-ann). Medical Sciences. 2014; 9(3): 13-1.

“7- Ali Gürel, Akif Doğantekin, Yusuf Özkan, Süleyman Aydın, Serum apelin levels in patients with thyroid dysfunction, Int J Clin Exp Med. 2015; 8(9): 16394–16398.
Published online 2015 Sep 15.

8- Derya AVCI, Levent AVCI, Akif DOGANTEKIN, An Automatic System Based Linear Discriminant Analysis Artificial Neural Network For Detecting Of Post Operative Patient Status, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 3159-0040 Vol. 3 Issue 2, February – 2016.

9- Akif Doğantekin , Ali Gürel , Bilal Üstündağ , Selçuk İlhan , Emin Tamer Elkıran, Oxidative stress and antioxidant parameters in neutropenic patients secondary to chemotherapy, Pak J Med Sci 2016 ,Vol. 32 No. 2.

10- Derya Avcı, Akif Doğantekin, An expert diagnosis system for parkinson disease based on genetic algorithm-wavelet kernel-extreme learning machine, Hindawi Publishing Corporation Parkinson’s Disease Volume 2016, Article ID 5264743, 9 pages.

11- Resul Çöteli, Türker Tuncer, Engin Avcı, Mehmet Ustündağ, Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, A new method for segmentation of microscopic blood cell images by using histogram based automatic thresholding, Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications Vol. 11, No. 7-8, July-August 2017, p. 430 – 435.

12- Can Demir, Akif Dogantekin , Ali Gurel, Suleyman Aydin , Huseyin Celiker , Is there a relationship between serum vaspin levels and insulin resistance in chronic renal failure? Pak J Med Sci January – February 2019 Vol. 35 No. 1

13-Akif Doğantekin, Fatih Özyurt, Engin Avcı, Mustafa Koç, A novel approach for liver image classification: PH-C-ELM, Measurement 2019 Vol 137:332-338.

14- Eser Sert, Fatih Özyurt, Akif Doğantekin, A new approach for brain tumor diagnosis system: Single image super resolution based maximum fuzzy entropy segmentation and convolutional neural network, Medical Hypotheses, Volume 133, December 2019, 109413

15- Akif Doğantekin, Ali Gürel, Yusuf Özkan, Fasting blood glucose levels and lipid profile in patients with thyroid dysfunction, Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), 2015; 3(3F):1447-14

16-Nurdan Özlü Ceylan, Nuran İnci , Akif Doğantekin, Esin Doğantekin, Kronik Hepatit B li Hastalarda Serum Apelin Düzeyi ve Homa-Ir Düzeyleri ile Korelasyonunun Karşılaştırılması, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan, Gaziantep, Türkiye

17-Mehmet Emin Dilek, Ali Gürel , Akif Doğantekin, Kazım Şahin, İbrahim Hanifi Özercan, Necip İlhan , Hüseyin Çeliker, Deneysel Sisplatin Nefrotoksisitesi Modelinde Sesamol Etkilerinin Araştırılması, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan, Gaziantep, Türkiye

18-Akif Doğantekin, İnsülin Direnci Olan Olgularda D Vitamin Düzeyleri, III. International Zeugma Congress on Scientific Researches, November 22-24, 2019 Gaziantep,Turkey.

“19-Akif Doğantekin, Investigation of Blood Lipid Profile in Vitamin D
Deficiency, IX. Umteb International Congress on Vocational & Technical Sciences February 7-8, 2020 Gaziantep, Turkey

“20-Akif Doğantekin , Diyabetli Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testleri, Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 15-17 Aralık 2021, Türkiye.

21-Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Ali Gürel, Klinik Örneklerden Soyutlanan Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarına Tigesiklinin İn-Vitro Etkinliği, Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi, Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi, 2013, Cilt 18, Sayı 3, 168-17

22-Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Zülal Aşçı Toraman, Mikrodilüsyon Yöntemi ile E. coli ve Klebsiella spp. Suşlarına Karşı Tigesiklinin Etkinliğinin İncelenmesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Tıp Dergisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Tıp Dergisi, 20(3): 145-149, 2013

23-Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Engin Avcı, Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri Hastalıklarının Teşhisi İçin Uzman Tanı Arayüz Sistemi, Bingöl Üniversitesi Türk Doğa ve Fen Dergisi, Tr. J. Nature Sci. 2013 Vol. 2 No. 1.

24- Mehmet Emin Dilek, Ali Gurel, Akif Dogantekin, Kazim Sahin, Ibrahim Hanifi Ozercan, Necip Ilhan, Huseyin Celiker, Deneysel Sisplatin Nefrotoksisitesi Modelinde Sesamolün Etkileri, Kafkas J Med Sci 2020; 10(3):180–187.

25- Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Bingöl İli’nde 2011-2013 Yılları Arasında Görülen Bruselloz Seroprevalansı, 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014, Askeri Müze, Harbiye-İstanbul.

26- Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Bingöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Çeşitli Klinik Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları, 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014, Askeri Müze, Harbiye-İstanbul.

27- Esin Doğantekin, Suat Erdoğan, Samiye Uslu Kuzudişli, Ali Gürel, Akif Doğantekin, Apelin 13 molekülünün antieflamatuar etkileri, 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, 27-28 Nisan, Malatya

28-Ali Gürel, M. Yavuz Selçuk, Sefer Aslan, Garip Bekfilavioğlu, Akif Doğantekin, Konjenital malformasyonlu olguda bilateral üreterolitiazise bağlı kronik böbrek hastalığı, 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, 27-28 Nisan, Malatya

29- Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Ali Gürel, Astrosit hücre kültüründe Nesfatin-1 molekülünün antiinflamatuvar etkileri, SBÜ İç Hastalıkları Kongresi, 27-30 Haziran 2018, İstanbul.

30- Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Tabanlı ARM İşlemcili Akıllı Kan Sayım Cihazı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Destek Programı (TGSD) – 2012/133 Nolu Projede Danışmanlık

31-Görüntü İşleme Temelli Akıllı İdrar Sayım Cihazı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Destek Programı (TGSD) –0108/2014 Nolu Proje de Yürütücü

32-TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (9 Adet)