Bilgi Verme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatıp yatmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.
 • Hastalarımız, doktoruna tedavi sırasında ve sonrasında durumunda meydana gelen değişiklikler ve beklenmeyen değişiklikleri bildirmelidir.
 • Hastalarımız, yapılacak olan işlemlerle ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

 

Önerilere Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymak, doktorunun talimatları doğrultusunda hemşire ve diğer sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.

 

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

 • Planlanan tedaviyi reddetme veya doktorun talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.

 

Tetkik ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında sağlık giderlerini ne şekilde ve hangi kurum tarafından karşılanacağı konusunda bilgi vermelidir. Hastalarımız, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür.

 

Hastane Kural ve Uygulamalarına Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, kurumuz tarafından belirlenmiş olan kural ve uygulamalara uymakla yükümlüdür. Bu kural ve uygulamalar, yatışı takiben sağlık çalışanları tarafından hastaya bildirilir. (ziyaret, refakat vb.)

 

Saygı Gösterme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, diğer hastalar ve sağlık personelinin haklarını dikkate almakla yükümlüdür. Hastanemizde, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda, hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

 

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

 • Bulaşıcı hastalık teşhisi ya da şüphesi olan hastalarımız, yetkili doktorun ‘’çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni” olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

 

Uygunsuz Talepte Bulunmama Sorumluluğu

 • Hastalarımız, yetkili doktor tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

 

Ziyaret Kurallarına Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmekle sorumludur. Ziyaretçilerin herhangi bir şekilde yiyecek, içecek getirmemesi, ziyaretçi sayısının kısıtlanması, ziyaret süresinin kısa tutulması, ziyaretçilerin hastaya ya da diğer kişilere ait eşyaları kullanmaması hastanın sorumluluklarındandır.

 

Tazmin Etme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, kusurlu kullanım ya da kasıtlı olarak hastanelerimizin demirbaş ve sarf malzemelerine verdikleri zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.