Gaziantep Özel Emek Hastanesi olarak, hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, aşağıdaki amacımız ve hedeflerimiz bulunmaktadır:

Amacımız

Gaziantep Özel Emek Hastanesi olarak amacımız, hastalarımıza en kaliteli, güvenilir ve etik değerlere uygun sağlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetleri sunarken en son teknolojileri kullanarak sürekli gelişmek ve yenilenmek.

 • Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak,bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek.
 • Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek.
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek.
 • Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.
 • Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak.
 • Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.
 • Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak.
 • Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak.
 • Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak.

Hedeflerimiz

 • Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları  sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.
 • Sağlık Turizmi için belgelendirmeye sahip olmak.
 • Özel Sağlık Sigortası işbirlikleri oluşturmak.
 • Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.
 • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.
 • Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.
 • Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
 • Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma.
 • Çalışan eğitiminin ve farkındalığının arttırılması.
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.
 • Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak.
 • Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak.
 • Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek.
 • Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak.
 • Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak.
 • Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak.
 • Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Gaziantep Özel Emek Hastanesi olarak, sağlık hizmeti sunan bir kurum olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, hastalarımızın sağlığına ve güvenliğine odaklanarak, kaliteli, güvenilir ve etik değerlere uygun hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Sağlık sektöründe kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz.