Kalite Yönetim Birimi Nedir?

Özel Gaziantep Emek Hastanesi Kalite Yönetim Birimi’nin amacı;

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ‘Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti(SKS)’ ve ‘Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında, verilen hizmetlerin verimli ve etkin bir şekilde sürdürülmesini, hasta ve çalışan odaklı bir düşünce şekliyle uygulanabilmesini sağlamaktır.

Kalite Yönetim Sorumlusu

Aslı Ece OTURAKÇIİBOGİL

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları Nelerdir?

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

ANKETLER

survey-icon-0

İstenmeyen Olay Bildirim Anketi

survey-icon-0

Ramak Kala Olay Bildirim Anketi

survey-icon-0

Ayakta Hasta Memnuniyet Anketi

survey-icon-0

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi

survey-icon-0

Acil Servis Memnuniyet Anketi

survey-icon-0

Çalışan Memnuniyet Anketi