RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

Radyoloji, X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerini tedavi amaçlı kullanan bir alandır. Bu görüntüleme yöntemlerinden birkaçı ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), nükleer tıp yöntemleridir. Bu görüntüleme yöntemleriyle hastalığın tedavi yolu belirlenir. Radyoloji iki ana bölümden oluşur. Bunlar Diagnostik Radyoloji ve Radyoterapi’dir.

Radyoloji ışın bilimi olarak da adlandırılır. Radyoloji de kullanılan x ışınları fazla kullanıldığında kişi için zararlı etkileri olabilir. Bu yüzden bu alanda çalışan kişilerde görüntüleme esnasında koruyucu kıyafetler kullanırlar. Radyolojide çekilen röntgen filmleri, birçok hastalığın teşhisinde oldukça önem taşımaktadır. Hatta bazı durumlarda sadece röntgen filmleriyle kesin teşhis konulabilmektedir.

RADYOLOJİ NEDİR?

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımı elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır. Radyoloji iki ana başlığa ayrılır. Bunlar, “Diagnostik Radyoloji” ve “Radyoterapi” dir. Bazı radyolojik yöntemler aşağıda verilmiştir.

RADYOLOJİ DE ULTRASON YÖNTEMLERİ

Ultrasonografi: Bu yöntemde X Işını değil, ses dalgaları kullanılır. Karındaki iç organları (taşların varlığı, tümör ve kitlelerin varlığı, üriner ve jinekolojik sistem incelenmesinde vs.) görüntülemede kullanılır. Hiçbir yan etkisi yoktur.
Doppler Ultrasonografi: Damarları görüntülemede kullanılır.

RADYOLOJİ DE RADYOFREKANS DALGALARI VE MANYETİK ALAN

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Belirli bir manyetik alan vektörünün hakim olduğu durumda bu manyetik alan içerisindeki canlı vücut bölümlerinden RF ( Radyofrekans ) dalgaları ile gönderilen enerjinin yansımalarının görüntü haline dönüştürülmesidir.

RADYOLOJİDE ANJİOGRAFİ

Genel olarak vücuttaki damarların kontrast maddeler kullanılarak görüntülenmesidir. Özellikle kalp ve beyin damarlarının görüntülemesinde kullanılır.

RADYOLOJİDE TELERADYOLOJİ

Teleradyoloji, radyoloji görüntülerinin dijital olarak bilgisayarlar arasında internet ya da başka bağlantılar aracılığıyla bir noktadan bir başka noktaya gönderilebilmesidir. Bu yolla çok uzaklarda, hatta başka bir kıtada çekilen bir radyoloji görüntüsü saniyeler içinde binlerce kilometre uzaktaki bir radyolog tarafından değerlendirilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Radyolog açığı olan bölgeler için oldukça yararlı bir işlemdir. Daha da ileriki yıllarda Pacs( resim arşivleme ve iletim sistemi)oldukça yaygın kullanılır hale gelecektir.

RADYOLOJİDE TOMOGRAFİ

Tomografi, Fransız hekim Boccage tarafından 1915 yılında icat edildi. Tomografi bir organın 1 mm ile 10 mm arasında kesitlerinin görüntülerini verebilen tıbbi görüntüleme cihazıdır. Tomografi vücudun veya organların önden arkaya, yukarıdan aşağıya ya da yatay sagital düzlemde incelenmesini sağlar. Tomografide de radyasyon mevcuttur. Radyolojik görüntülemeye nispeten hasta daha fazla x ışınına maruz kalır ve daha çok radyasyon alır. Tomografi denince akla Bilgisayarlı Tomografi (BT) gelir. Tomografi ile Bilgisayarlı Tomografi arasında bir fark yoktur aslında sadece isim farkıdır.
Gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde tomografi de sürekli gelişmektedir. Verilen radyasyon dozu azaltılmakta, görüntü kalitesi iyileştirilmektedir.

Radyoloji Bölümü Doktorlarımız

Hüseyin BİÇER

Uz. DR.

Radyoloji