Gaziantep Özel Emek Hastanesi, sağlık sektöründe kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyen bir kuruluştur. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, hastalarımızın sağlık ve refahını en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz.

Kalite Politikamız

 • Kuruluşumuzun hedeflerini çalışanlarımızın katılımıyla ilerletmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak.
 • Modern yönetim tarzlarını benimseyerek hizmet anlayışını sürekli geliştirmek.
 • Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda hastalarımızın, isteklerini ve beklentilerini en etkin ve ekonomik şekilde karşılayabilecek sürdürülebilir kaliteli hizmet sunmak.
 • Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak.
 • Objektif bilgi ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı içerisinde; sektöre çağdaş, hızlı ve etkin hizmetler sunmak.
 • Sürekli eğitim anlayışının yanı sıra çalışanların sağlık ve güvenliğine önem veren bir kurum kültürünü yerleştirmek ve çalışan memnuniyetini sürekli kılmak.

 

Değerlerimiz

Gaziantep Özel Emek Hastanesi olarak;

 • Kalite politikamıza uygun olarak ilke ve değerlerimiz:Hastamızın, yakınlarının ve ailesinin beklenti ve ihtiyaçlarını, sistematik olarak ölçmek ve değerlendirmek.
 • Çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlayarak teşhis ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmak,
 • Çalışma güvenliğini artırmak,
 • Hastanemizden hizmet alan tüm bireylerin memnuniyetini arttırmak,
 • Sağlıklı bir neslin yetişmesine yardımcı olmak,
 • Etik ve güvenilir olmak,
 • Şeffaf ve samimi olmak,
 • Hasta sağlığı ve güvenliğine önem vermek