UZ. DR.

Sevgi BİLMEZ ALTAY

Dahiliye

Eğitim

2010 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırması Fakültesi

İlgi ve Uzmanlık Alanları

DİYABET
TİROİD HASTALIKLARI
ANEMİ
HİPERTANSİYON

Çalıştığı Kurumlar

NARMAN İL.E HAST (PRATİSYEN HEKİM) (2010)
ANKARA NUMUNE EĞT. VE ARŞ. HASTANESİ (2011)
SAFRANBOLU İLÇE HAST. (2017)
25 ARALIK DEVLET HASTANESİ (2017-19)
ÖZEL EMEK HASTANESİ (2019-)

Makaleler, Bildiler, Kongreler, Sertifikalar vb

HİGH PREVELANCE OF HASHİMOTO’S HYROİDİTS İN PATİENS WİTH POLYCYTİC OVARY SYNDROME (ENDOOR.RES.2015)
RELATİONSHİP BETWEEN BODY MASS İNDEX AND A NOVEL OXİDATİVE STRESS MARKER THİAL/DİSULFİDE HOMEOSTASTİS ( MEDİCAL JOURNAL OF İSLAMİC WORL ACADEMY OF SCİENCCES 2019)
CLİNİCOPATHOLOGİCAL EVALUATİON OF GASTRİC SİGNET RİNG CALL CARSİMO OUR EXPENİENCE (EURASIAN JOURNAL OF HEPATOGAST RAENTEROLOGY 2020)

SERTİFAKALAR

BATİLİNUM TOKSİN VE DERMAL DOLGU EĞİTİMİ ( KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ)
MEZOTERAPİ-PRP EĞİTİMİ ( KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ )