OP. DR.

Bekir ERBEY

Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitim

1990 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlgi ve Uzmanlık Alanları

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Çalıştığı Kurumlar

Afyon ssk hastanesi
Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep Tıp Fakültesi
SEV Amerikan Hastanesi – Gaziantep
Kilis Devlet Hastanesi
Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi
SEV Amerikan Hastanesi Gaziantep

Makaleler, Bildiler, Kongreler, Sertifikalar vb

“1-TEZ:Bekir ERBEY
TAVŞANLARDA EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE’IN (ECSW) KIRIK İYİLEŞMESİNDEKİ ROLÜ: HAYVANSAL DENEY

2- TURKİSH JOİNTH DİSEASES FOUNDATİON(TJDF
3- The Volue of CT-Arthrography in Detecting and staging of Patellafemoral Pathology
4-(Vol 8 No 1 1997:22-26
5- Akif GÜLEÇ,Orhan BÜYÜKBEBECİ,Metin BAYRAM,Reşat KERVANCIOĞLU,Mahmut KALENDER,Bekir ERBEY,Kamil BARLAS
6-BARNAT
7-2011 KASIM-ARALIK SAYISI
8-Tonsillektomi Sonrası Sağ Alt Extremite-Karın Ağrısı İlişkisi
9- 04 EKİM 1998 İLERİ OMURGA CERRAHİSİ KURSU–1
10-03 EKİM 1998 İLERİ OMURGA CERRAHİSİ KURSU–2
11-18–19 KASIM 2000 İZMİR PEDİARTRİC PERTHES HASTALIĞI VE KIRIK TEDAVİSİNE SON YAKLAŞIM KURSU
12- 26-27 ARALIK 2008 ARTROPLASTİ KURSU
13- 02–04 NİSAN 2010 3.ISMISS CONGRESS TURKEY ON MİNİMAL İNVASİYE SPİNE SURGERY AND İNTERVENTİONAL TREATMENTS KURSU
14- 02-NİSAN 2010 3.ISMISS CONGRESS TURKEY ON MİNİMAL İNVASİYE SPİNE SURGERY AND İNTERVENTİONAL CADAVER TREATMENTS ENDOSCOPİC SPİNAL ANATOMY
15- 2009–2010 GERMANY ANTLITZDIAGNOSTİK(YÜZ TEŞHİSİ) EĞİTİM KURSU
16- 23-24 NİSAN 2010 OZON TERAPİ EĞİTİM KURSU
17- 11-13 MART 2011 AK UYGULAMALI- KLİNİKSEL KİNEZİYOLOJİ KURSU- III. BASAMAK
18-30 NİSAN–01 MAYIS 2011 AK UYGULAMALI-KLİNİKSEL KİNEZİYOLOJİ KURSU VI. BASAMAK
19- 26–29 MAYIS 2011 MANUEL TERAPİ EĞİTİM KURSU A
20- 06–07 AĞUSTOS 2011 MANUEL TERAPİ EĞİTİM KURSU B
21- 21 AĞUSTOS 2011 KİNESİO TAPİNG ASSOCİATİON İNTERNATİONAL, AS STATED BELOW KURSU
22- 16–18 EYLÜL 2011 MANUEL TERAPİ EĞİTİM KURSU C
23- 01–02 EKİM 2011 AK UYGULAMALI-KLİNİKSEL KİNEZİYOLOJİ KURSU V.BASAMAK
24- 07–11 ŞUBAT 2012 A.B.D SAN FRANCİSCO AAOS KURSU
25- 29 EYLÜL–04 EKİM 1995 İZMİR 14.MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
26- 26–29 EKİM 1996 5.TÜRK EL CERRAHİSİ VE ÜSTEKSTREMİTE KONGRESİ
27- 17–18 NİSAN 1998 VII. ULUSAL NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ
28- 29 EYLÜL–01 EKİM 1998 İZMİR 4. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ
29- 03–07 KASIM 1999 ANTALYA XVI. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
30- 07 MAYIS 1999 OSTEOPROZ PANELİ
31- 24–29 EKİM 2001 ANTALYA MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
32- 01–05 EKİM 2002 ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ
33- 09–12- MART 2002 ROMATİZMA KONGRESİ
34- 15-19 EYLÜL 2002 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
35- 06 NİSAN 2002 FLORANCE NİGHTİNGALE HASTANESİ (ENSTRÜMANTASYON KONGRESİ)
36- 18–23 EKİM 2003 XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
37-19–23 MAYIS 2004 ANTALYA ORTOPEDİ VE TARVMATOLOJİ KONGRESİ
38- 04–05 HAZİRAN 2004 KAHRAMANMARAŞ DİZ EKLEMİNDE OSTEONEKROZ KONGRESİ
39- 20–24 NİSAN 2005 ANTALYA 3.OSTEOPOROZ VE OSTEOARTRİT KONGRESİ
40- 17 ARALIK 2005 OSTEOPOROZ KONGRESİ
41- 11 KASIM 2005 ŞANLIURFA ORTOPEDİ GÜNLERİ OMURGA SORUNLARI KONGRESİ
42- 25–26 KASIM 2005 ADANA ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE GELİŞMELER VE PRATİK UYGULAMALAR KONGRESİ

43-11–13 MART TÜRKISH-İTALİAN 2005 CURRENT APPROACHES TO LOCOMOTOR DİSEASE AND THE USE OF NSAII’S KONGRESİ

“44-12–16 NİSAN 2006 ANTALYA 3. ORTOPEDİ KONGRESİ


45- 25–28 EKİM 2006 TAIWAN VESSEL. ABONE FİLLİNG CONTAİNER&DELİVERY SYSTEM KONGRESİ

46- 28–31 MART 2007 PORTEKİZ 7.EUROPA OSTEOPOROZ VE OSTEOARTRİT KONGRESİ
47-18-22 MAYIS 2007 CHİNA 5. İNTERNATİONAL CONFERENCE ON BONE AND MİNERAL RESEARCH

48- 18–22 MAYIS 2007 CHİNA 7. İNTERNATİONAL OSTEOPOROSİS SYMPOSİUM
49- 02–04 MART 2008 DUBAİ 4.ARAP OSTEOPOROZ KONFERANSI
50- 23–28 EKİM 2008 ANKARA XX. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
51- 04–05 ARALIK 2009 III. UYGULAMALI ARTROPLASTİ KONGRESİ
52- 03–06 HAZİRAN 2009 AUSTRİA 10.EFORT KONGRESİ
53- 08-09 M AYIS 2010 NÖRAL TERAPİ 1. BASAMAK KURSU
54- 04–06 HAZİRAN 2010 ULUSLAR ARASI III. NÖRALTERAPİ KONGRESİ”WORKSHOP”BAŞ VE YÜZ AĞRILARINDA NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI VE KAPSAMLI WORKSHOP

55- 04–06 HAZİRAN 2010 ULUSLAR ARASI III. NÖRALTERAPİ KONGRESİ”WORKSHOP”BEL AĞRILARI VE PELVİK DİSKFONKSİYONLAR
56- 25 HAZİRAN 2009 İNTERNATİONAL PAİN PROCEDURES KONGRESİ
57- 10–11 NİSAN 2010 NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP KURSU 4.BASAMAK EĞİTİMİ
58- 08–09 MAYIS 2010 HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP KURSU I.BASAMAK EĞİTİMİ
59- 17–19 EYLÜL 2010 VI. GELENEKSEL HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU”TORAKAL DİSFOKNSİYONLARDA NTH YAKLAŞIMI”

60- 11-13 MART 2011 I-III. BASAMAK AK UYGULAMALI-KLİNİKSEL KİNESİYOLOJİ KURSU IV.BASAMAK EĞİTİMİ
61- 27–30 NİSAN 2011 9.ULUSLARARASI İSTANBUL TÜRK OMURGA KONGRESİ-
62- 30 NİSAN-01 MAYIS 2011AK UYGULAMALI-KLİNİKSEL KİNESİYOLOJİ KURSU IV.BASAMAK EĞİTİMİ
63- 07–08 MAYIS 2010 HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP KURSU III. BASAMAK EĞİTİMİ
64- 14 MAYIS 2011 TOTBİD GAZİANTEP ARTROPLASTİ BÖLGE TOPLANTISI
65- 26-29 MAYIS 2011 BİLİMSEL TAMAMLAYICI TIP REGÜLASYON DERNEĞİ(BTR) VE MANUEL TIP DERNEĞİ (MTD) NİN MANUEL TERAPİ KURSU A EĞİTİM BELGESİ
66- 09–11 EYLÜL 2011 7.GELENEKSEL HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU
67-16-18 EYLÜL 2011 BİLİMSEL TAMAMLAYICI TIP REGÜLASYON DERNEĞİ(BTR) VE MANUEL TIP DERNEĞİ (MTD) NİN MANUEL TERAPİ KURSU C EĞİTİM BELGESİ
68- 24–25 EYLÜL 2011 HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUM
69- 26–27 KASIM 2011 HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP KURSU V.BASAMAK EĞİTİMİ
70- 07-09 MART 2011 11. NÖRAPTİK AĞRI SEMPOZYUMU KATILIM BELGESİ
71- 22 MAYIS 2014 VORTEX POLYAXİAL ANGLE-STABİLİSED PLATE SYSTEM
72- 16-19 EKİM 2014 NÖROPATİK AĞRIYA MULTİSİPLİNER YAKLAŞIM