Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı BEKİR ERBEY

  1. 1.      ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Bekir ERBEY

Doğum Yeri ve Tarihi : Adıyaman-Besni / 03.01.1966

Unvanı : Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  1. 2.      EĞİTİMİ

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

19 Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

 1984-1990

Tıpta Uzmanlık

Ortopedi ve Travmatoloji ana bilim dalı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

 1992-1997

 

  1. 3.      ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Doktor

Afyon ssk hastanesi

1990-1992

Araştırma Gör.

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Tıp Fakültesi

1992-1997

Uzman Doktor

SEV Amerikan Hastanesi-Gaziantep

1997-1999

Uzman Doktor

Kilis Devlet Hastanesi

1999-2001

Uzman Doktor

Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi

2001-2008

Uzman Doktor

SEV Amerikan Hastanesi-Gaziantep

2008-2017

Mesleki Eğitimler

1984–1990–19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

1990–1996–Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı

2009–2010-Germany Antlıtzdıagnostik (YÜZ Teşhisi) Uzmanlık Kursu

Bilimsel Yayınlar
  1. 1.      YAYINLAR

Tıpta uzmanlık tezi ve danışmanı

1)      Tavşanlarda Extracorporeal Shock Wave’ın (Ecsw) Kırık İyileşmesindeki Rolü: Hayvansal Deney. / Prof. Dr. Orhan BÜYÜKBEBECİ

 

Dergi Yayınları

1)      Akif GÜLEÇ, Orhan BÜYÜKBEBECİ, Metin BAYRAM, Reşat KERVANCIOĞLU, Mahmut KALENDER, Bekir ERBEY, Kamil BARLAS, The Volue of CT-Arthrography in Detecting and staging of Patellafemoral Pathology TURKİSH JOİNTH DİSEASES FOUNDATİON(TJDF) (Vol 8 No 1 1997:22-26

2)      Bekir ERBEY, Hasan DOĞAN, Tonsillektomi Sonrası Sağ Alt Extremite-Karın Ağrısı İlişkisi BARNAT 2011 Kasım-Aralık Sayısı

 

  1. 2.      GÖZLEMCİ OLARAK KATILDIĞI KONGRE VE KONFERANSLAR

1)      29 Eylül–04 Ekim 1995 İzmir 14.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

2)      26–29 Ekim 1996 5.Türk El Cerrahisi ve Üstekstremite Kongresi

3)      17–18 Nisan 1998 VII. Ulusal Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi

4)      29 Eylül–01 Ekim 1998 İzmir 4. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi

5)      03–07 Kasım 1999 Antalya XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

6)      07 Mayıs 1999 Osteoproz Paneli

7)      24–29 Ekim 2001 Antalya Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

8)      01–05 Ekim 2002 Ulusal Romatoloji Kongresi

9)      09–12- Mart 2002 Romatizma Kongresi

10)  Eylül 2002 Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

11)  06 Nisan 2002 Florance Nightingale Hastanesi (Enstrümantasyon Kongresi)

12)  18–23 Ekim 2003 XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

13)  19–23 Mayıs 2004 Antalya Ortopedi ve Tarvmatoloji Kongresi

14)  04–05 Haziran 2004 Kahramanmaraş Diz Ekleminde Osteonekroz Kongresi

15)  20–24 Nisan 2005 Antalya 3.Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi

16)  17 Aralık 2005 Osteoporoz Kongresi

17)  11 Kasım 2005 Şanlıurfa Ortopedi Günleri Omurga Sorunları Kongresi

18)  25–26 Kasım 2005 Adana Artroskopik Diz Cerrahisinde Gelişmeler ve Pratik Uygulamalar Kongresi

19)  11–13 Mart Türkısh-İtalian 2005 Current Approaches To Locomotor Disease And The Use Of Nsaıı’s Kongresi

20)  12–16 Nisan 2006 Antalya 3. Ortopedi Kongresi

21)  2-4 Haziran 2006 KSÜ Tıp Fakültesi III. Ortapedi  Sempozyumu “Pediatrik Kalça Sorunları”

22)  25–28 Ekim 2006 Taıwan Vessel. Abone Filling Container&Delivery System Kongresi

23)  28–31 Mart 2007 Portekiz 7.Europa Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi

24)  18-22 Mayıs 2007 China 5. İnternational Conference On  Bone And Mineral Research

25)  18–22 Mayıs 2007 China 7. İnternational Osteoporosis Symposium

26)  02–04 Mart 2008 Dubai 4.Arap Osteoporoz Konferansı

27)  23–28 Ekim 2008 Ankara XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

28)  03–06 Haziran 2009 Austria 10.Efort Kongresi

29)  25 Haziran 2009 İnternational Pain Procedures Kongresi

30)  04–05 Aralık 2009 III. Uygulamalı Artroplasti Kongresi

31)  04–06 Haziran 2010 Uluslar Arası III. Nöralterapi Kongresi”Workshop”Baş ve Yüz Ağrılarında Nöralterapi Yaklaşımı Ve Kapsamlı Workshop

32)  04–06 Haziran 2010 Uluslar Arası III. Nöralterapi Kongresi”Workshop”Bel Ağrıları ve Pelvik Diskfonksiyonlar

33)  08–09 Mayıs 2010 Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Kursu I.Basamak Eğitimi

34)  17–19 Eylül 2010 VI. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu”Torakal Disfoknsiyonlarda NTH Yaklaşımı”

35)  11-13 MART 2011 I-III. Basamak AK Uygulamalı-Kliniksel Kinesiyoloji Kursu IV.Basamak Eğitimi

36)  27–30 Nisan 2011 9.Uluslararası İstanbul Türk Omurga Kongresi

37)  30 Nisan-01 Mayıs 2011 AK Uygulamalı-Kliniksel Kinesiyoloji Kursu IV.Basamak Eğitimi

38)  07–08 Mayıs 2010 Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Kursu III. Basamak Eğitimi

39)  14 Mayıs 2011 Totbid Gaziantep Artroplasti Bölge Toplantısı

40)  26-29 Mayıs 2011 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği(BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD) Nin Manuel Terapi Kursu A Eğitim Belgesi

41)  09–11 Eylül 2011 7.Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

42)  16-18 Eylül 2011 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Derneği(BTR) ve Manuel Tıp Derneği (MTD) Nin Manuel Terapi Kursu C Eğitim Belgesi

43)  03-04 Aralık 2011 İstanbul Nöralterapi VI.Basamak semineri

44)  07-09 Mart 2011 11. Nöraptik Ağrı Sempozyumu Katılım Belgesi

45)  10-11 Mayıs 2013 Greifswald Neuraltherapie bei Erkrankungen des Bewegungsapparates

46)  20-21 Eylül 2013 5th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics

47)  7-9 Mart 2014 11.Nöropatik Ağrı Sempozyumu 

Mesleki Üyelikler
  1. 1.      KATILDIĞI EĞİTİM VE KURSLAR

1)      04 Ekim 1998 İleri Omurga Cerrahisi Kursu–1

2)      03 Ekim 1998 İleri Omurga Cerrahisi Kursu–2

3)      18–19 Kasım 2000 İzmir Pediartric Perthes Hastalığı ve Kırık Tedavisine Son Yaklaşım Kursu

4)      26–27 Aralık 2008 Artroplasti Kursu

5)      02–04 Nisan 2010 3.Ismıss Congress Turkey On Minimal İnvasiye Spine Surgery And İnterventional Treatments Kursu

6)      02- Nisan 2010 3.Ismıss Congress Turkey On Minimal İnvasiye Spine Surgery And İnterventional Cadaver Treatments Endoscopic Spinal Anatomy

7)      2009–2010 Germany Antlıtzdıagnostik(Yüz Teşhisi) Eğitim Kursu

8)      10–11 Nisan 2010 Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Kursu 4.Basamak Eğitimi

9)      23–24 Nisan 2010 Ozon Terapi Eğitim Kursu

10)  08-09 Mayıs 2010 Nöral Terapi 1. Basamak Kursu

11)  11–13 Mart 2011 AK Uygulamalı-Kliniksel Kineziyoloji Kursu I-III. Basamak

12)  30 Nisan–01 Mayıs 2011 AK Uygulamalı-Kliniksel Kineziyoloji Kursu VI. Basamak

13)  07-08 Mayıs 2011 Huneke Nöralterapi kursu III.basamak

14)  26–29 Mayıs 2011 Manuel Terapi Eğitim Kursu A

15)  06–07 Ağustos 2011 Manuel Terapi Eğitim Kursu B

16)  21 Ağustos 2011 Kinesio Taping Association İnternational, As Stated Below Kursu

17)  16–18 Eylül 2011 Manuel Terapi Eğitim Kursu C

18)  24–25 Eylül 2011 Herget Nöralterapi kursu 2.basamak

19)  01–02 Ekim 2011 AK Uygulamalı-Kliniksel Kineziyoloji Kursu V. Basamak Eğitimi

20)  26–27 Kasım 2011 Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Kursu V.Basamak Eğitimi

21)  07–11 Şubat 2012 A.B.D San Francisco Aaos Kursu

Yukarı