Genel Cerrahi

  • Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
  • Mide ve İnce Bağırsak Hastalıkları
  • Kalın Bağırsak ve Anal Bölge Hasssstalıkları
  • Dalak Hastalıkları
  • Guatr
  • Meme Hastalıkları
  • Karın Duvarı Fıtıkları
  • Endoskopik İşlemler (Kolonoskopi, Gastroskopi, Polipektomi) ve Laporoskopik Ameliyetlar (tekport) dahil Tedavi ve Ameliyetlerı Yapılmaktadır.

Yukarı