SKS

 

KALİTE POLİTİKAMIZ
 Kuruluşumuzun hedeflerini çalışanlarımızın katılımıyla ilerletmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak.
 Modern yönetim tarzlarını benimseyerek hizmet anlayışını sürekli geliştirmek.
 Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda hastalarımızın, isteklerini ve beklentilerini en etkin ve ekonomik bir biçimde karşılayacak hızda sürdürülebilir kaliteli hizmet sunmaktır.
 Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak.
 Objektif bilgi ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı içerisinde; sektöre çağdaş, hızlı ve etkin hizmetler sunmak.
 Sürekli eğitim anlayışının yanı sıra çalışanların sağlık ve güvenliğine önem veren bir kurum kültürünü yerleştirmek ve çalışan memnuniyetini sürekli kılmak.

Dökümanlar
Yukarı